בין לקוחותינו
הגיחון

תאגיד המים והביוב הגדול והמוביל בישראל. מדיניות הניהול של הגיחון הינה לשאוף למצוינות בכל תחומי הפעילות של התאגיד ומשרדנו שותף למימוש יעדי החברה. המשרד מיעץ לחברת הגיחון בתחומי התקשורת והפרסום, גיבוש אסטרטגיות בתחומי ההסברה, פעילות במדיה, עריכה, עיצוב, והפקת אמצעי הפרסום השונים.


נבנה ע"י: SoftQual  
כל הזכויות שמורות